Velkommen til katteklubben Viking Cats

En dansk katteklub tilknyttet The International Cat Association, TICA.

 

 …Alle kattevenner, hvad end hjertet banker for huskatte eller racekatte, er velkomne…

Alle kattevenner, hvad end hjertet banker for huskatte eller racekatte, er velkomne som medlemmer i Viking Cats. Vi har forskellige typer af medlemskab, som vi har prøvet at tilrettelægge for at tilgodese flest muliges behov. Vælg menupunktet Bliv medlem i topmenuen; her kan du læse mere om medlemsfordele m.m. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Vi arrangerer katteudstillinger efter TICAs regler med stor succes. TICAs udstillingssystem er meget anderledes end de traditionelle europæiske udstillingsformater, så andetsteds på siden findes en udstillingsguide, som blandt andet forklarer forskellene. Du kan deltage helt uforpligtende første gang; det kræver hverken medlemskab af klubben eller en særlig registrering af kattene, så der er alt at vinde og intet at tabe.

Viking Cats BLOG


Udfordringer med mailsystem

Kære alle.

Desværre oplever vi lidt udfordringer med vores automatiske mails, da vores system ikke synes, det vil opdage betalte medlemskaber. Vi arbejder på det, og har man betalt skal man ikke frygte – vi skal nok registrere jeres betaling. :)

Beklager ulejligheden.

Venlig hilsen

Viking Cats

Dette indlæg blev publiceret 2017-01-06 20:05:21

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2017

Indkaldelse til Generalforsamling

5. februar 2017 kl. 14.00

Adresse: Brandholms Allé 58B, 2610 Rødovre

 

Viking Cats afholder ordinær generalforsamling d. 5/2 2017. Alle medlemmer er velkomne og opfordres til at møde op. Dog skal vi gøre opmærksom på, at kun medlemmer, der har betalt hovedmedlemskab eller husstandsmedlemskab for 2017 senest d. 4/2 2017 har stemmeret.

 

Dagsorden med evt. indkomne forslag, samt bestyrelsens årsberetning, herunder revideret regnskab, offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 14 dage før Generalforsamlingen.

 

Alle forslag fremsat af medlemmerne skal være formanden i hænde senest d. 8/1 2017 og skal være mærket “forslag til GF”.

 

Dagsorden:

1. Generalforsamlingens åbning 

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Valg af stemmetæller

5. Registrering af stemmeberettigede fremmødte

6. Fremlæggelse af årsberetning samt godkendelse

7. Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse

8. Fremsatte forslag fra medlemmer og bestyrelse

9. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget

10. Valg af formand

11. Valg af kasserer

12. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant

13. Eventuelt

Tilmelding til Generalforsamlingen kan ske via mail til info@viking-cats.dk. Det er gratis, men af hensyn til kaffebrygningen vil vi gerne vide, hvor mange der kommer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive på info@viking-cats.dk

Venlig hilsen

Viking Cats

 

Dette indlæg blev publiceret 2016-11-25 13:14:42

Orientering om registreringsregler

På TICA’s Annual Meeting i 2014 blev der vedtaget nogle nye regler for eksperimentalracer, forstået som racer, der baserer sig på en eller flere allerede anerkendte strukturelle mutationer (definition nedenfor, artikel 31.6).

Reglerne går i korthed ud på, at det, der før hed “Experimental Registry” nu hedder “Experimental Record”, for at tydeliggøre for både opdrættere og killingekøbere at en optagelse i “Experimental Record” ikke er det samme som en TICA-registrering, og at en kat opført i “Experimental Record” derfor ikke kan kaldes “TICA-registreret” eller endsige “TICA-godkendt”.

Samtidig blev det besluttet, at de eksisterende strukturelle mutationer “tilhører” den race, som først gjorde krav på mutationen, og at der ikke kan godkendes nye racer baseret på de eksisterende mutationer, med mindre den eksisterende mutationsraces Breed Section giver tilladelse hertil. Reglerne blev indført, fordi mange var bekymrede over en stigning i antallet af “multi-mutationsracer” som fx katte, der både har foldede ører og afkortede ben; stumphale og krøllede ører; overtallige tæer og afkortede ben, osv. osv.

Reglerne betyder i praksis, at nye racer, som baserer sig på en eller flere allerede anerkendte strukturelle mutationer, vil få store vanskeligheder ved nogensinde at blive godkendt. De gælder for alle eksperimentalracer, som ikke allerede var optaget i PNB eller ANB pr. 1/1 2015. Det betyder ikke, at det nu er blevet forbudt at opdrætte sphynx med afkortede ben, eller abyssiniere med stumphaler, eller siamesere med krøllede ører, eller noget helt fjerde, men det betyder, at sandsynligheden for, at disse racer nogensinde vil blive anerkendt til Championship er forsvindende lille og at kattene ikke kan kaldes TICA-registrerede.

I forbindelse med Viking Cats’ Generalforsamling 2016 var der et ønske fra medlemmerne om, at vi i klubben skulle gøre disse regler klart for medlemmer og killingekøbere, og i særdeleshed gøre det klart, at eksperimentalracer som fx Bambino, Elf og Genetta ikke kan TICA-registreres, ikke er TICA-anerkendt og næppe nogensinde bliver det. Det håber vi står klart herefter, og at medlemmer af Viking Cats selv tager ansvar for, at deres hjemmesidetekster m.m. afspejler disse faktiske forhold.

De relevante paragraffer i registreringsreglerne gengives her:

31.6 Structural mutation: Appearance of the skeletal and/or cartilage expression different from the average domestic cat such as, but not limited to,folded ears, shortened legs, shortened or absent tail, etc. The difference in expression may or may not affect the physical abilities of the cat.

32.3 The association shall maintain an Experimental Record for purposes of tracking of all cats which qualify for tracking as defined within these rules.

32.5 The certificates for cats tracked in the Experimental Record shall be distinguished from those registered in the Stud Book to avoid potential confusion regarding the status of a given cat or breed within the association. Experimental Certificates of Record shall clearly state that the breed and breed name are not recognized or approved by TICA and are “Not Eligible for Competition”.

33.2.4 Mutation Breed – A breed which has been defined by the introduction of new gene(s) not present in an established breed.

39.4 Structural mutations are “owned” by the first breed establishing championship status that displays that structural mutation (such as folded ears: Scottish Fold; short legs: Munchkin; curled ears: American Curls, etc.). New breeds may only use this structural mutation with permission (a majority vote of the breed section) of the breed/breed group owning it.

Dette indlæg blev publiceret 2016-06-02 09:20:47

Killinger skal være 12 uger

Killinger12ugerNyhed
Alle killinger skal være 12 uger før de flytter fra deres mor.
Læs mere ved at trykke på banneret til Inges Kattehjem. Du kan også læse mere her på Viking Cats hjemmeside