TICA shows | tilmelding | ankomst | i dommerringen | bedømmelserne | titler & awards

TICA Shows

Katteudstillinger i TICA er anderledes end det europæiske format.

På disse sider finder du en guide.

…Man kan næsten sammenligne det med at være på flere små katteudstillinger på én dag i den samme hal…

TICA-shows er spændende og meget anderledes end de udstillinger, vi ellers kender i Danmark. Man kan næsten sammenligne det med at være på flere små udstillinger på én dag, i den samme hal.

Fordi TICA er organiseret i ringformat, skal din kat til flere bedømmelser på den samme dag, og man kan blive Champion, eller måske endda Grand Champion, på en enkelt udstilling. Men der er ingen “nemme titler” – din kat skal arbejde sig op i konkurrencen og vinde over andre katte, før den præmieres. Du kan læse meget mere om udstillingens forløb på disse sider. Teksterne i udstillingsguiden er oversat og bearbejdet efter originalmateriale fra Cattica All Breeds Cat Club i England, og gengives her med deres venlige tilladelse.

Huskatte er også meget velkomne i TICA. De konkurrerer indbyrdes og vinder titler helt parallelt med racekattene. Huskatte kaldes HHP (Household Pet) og opdeles i SH (korthår) og LH (langhår), og i Kitten (4-8 måneder) og Voksen (over 8 måneder). Den eneste særregel for huskatte er, at huskatte over 8 måneder skal være neutraliserede. I TICA er der ingen regler om, at huskatte ikke må minde om racekatte, så alle katte, også raceblandinger og internatskatte med ukendt baggrund, er velkomne i huskatteklassen.

Racer, som anerkendes i TICA

Nedenfor findes en liste over TICAs anerkendte racer. Kun racer, som er anerkendt til Championship, kan konkurrere om points og titler på udstillinger. Household Pet (HHP) har deres eget, parallelle titelsystem.

Racer, som er under udvikling, dvs. i klasserne New Traits, Advanced New Breed og Preliminary New Breed, kan ikke deltage i konkurrence om points og titler, men kan udstilles i deres respektive evalueringsklasser og konkurrere mod katte i samme kategori som dem selv. Vær opmærksom på, at katte i PNB og ANB skal være TICA-registrerede for at kunne udstilles.

Championship

AbyssinianAmerican Bobtail

American Bobtail Shorthair

American Curl

American Curl Longhair

American Shorthair

American Wirehair

Balinese

Bengal

Birman

British Shorthair

British Longhair

Burmese

Bombay

Chartreux

Cornish Rex

Cymric

Devon Rex

Egyptian Mau

Exotic Shorthair

Havana

Himalayan

Japanese Bobtail

Japanese Bobtail Longhair

Korat

Kurilian Bobtail

Kurilian Bobtail Longhair

LaPerm

LaPerm Shorthair

Maine Coon

Championship, forts.

Manx

Munchkin

Munchkin Longhair

Nebelung

Norwegian Forest

Ocicat

Oriental Longhair

Oriental Shorthair

Persian

Peterbald

Pixiebob

Pixiebob Longhair

Ragdoll

Russian Blue

Savannah

Scottish Fold

Scottish Fold Longhair

Selkirk Rex

Selkirk Rex Longhair

Siamese

Siberian

Singapura

Snowshoe

Somali

Sphynx

Thai

Tonkinese

Toyger

Turkish Angora

Turkish Van

Household Pet

Household Pet

Household Pet Longhair

New Trait (NT)


Advanced New Breed (ANB)

Chausie

Preliminary New Breed (PNB)

Donskoy (formerly Don Hairless)

Khaomanee

Highlander

Highlander Shorthair

Minskin

Napoleon

Ojos Azules

Ojos Azules Longhair

Serengeti

Sokoke